czech english

Služby

 • auditorské služby včetně auditu dotací z EU
 • daňové poradenství
 • účetní služby
 • právní a metodologické služby
 • služby "finanční zdravotní kontroly"
 • ohodnocovací model pro stanovení diagnózy finančního zdraví podniku
 • oceňování podniků, fúze, vklady do obchodního majetku
 • oceňování vypořádacích podílů
 • oceňování obchodních podílů
 • oceňování tržní hodnoty firmy
 • vytvoření joint-venture
 • zakládání společností
 • rušení společností
 • právní, daňové a finanční due diligence
 • odhady cen majetku pro podnik, nehmotný majetek a finanční majetek

Všechny služby si kladou za cíl patřit mezi nejlepší na trhu. Při spolupráci s našimi klienty respektujeme specifika jejich oboru podnikání.


Současný audit je komplexní záležitostí a vyžaduje proto komplexní a vysoce odborné znalosti. Vysoká odbornost a komplexní znalosti nám umožňují poskytnout mnohem širší okruh služeb než je ověřování účetních výkazů nebo poskytování konzultací v oblasti účetnictví. Jedná se o tyto doplňkové služby:

 • ověřování IFRS reportovaných balíčků v německém I v anglickém jazyce
 • zkrácená prověrka účetních výkazů - ta se od auditu liší zejména tím, že auditor nevydává výrok, ale komentuje hlavní oblasti účetních výkazů a uvádí hlavní zjištění včetně případných návrhů na úpravu. Tato zkrácená prověrka je určena pro společnosti, které nemají povinný audit ze zákona.
 • ověření, zda byly dodrženy podmínky smluv, pokud se týče finanční nebo ekonomické stránky těchto smluv.
 • v případě zvyšování základního jmění - ověření účetních operací pro rejstříkové soudy
 • služby v oblasti forenzního (vyšetřovacího) auditu, které zahrnují jak poradenství při prevenci podvodů, což představuje analýzu, zda vnitřní systémy řízení a kontroly dané společnosti jsou navrženy a fungují tak, aby minimalizovaly rizika vzniku podvodů, nebo konzultace k jednotlivým neobvyklým operacím.
 • při mimosoudním řešení sporů můžeme vystupovat jako arbitři
 • poskytování služeb pro interní audit. Jedná se o zavádění nebo zdokonalování funkce interního auditu.

Spolupracovníci zajišťují pro AUDIT Ortman s.r.o. široké odborné zázemí účetních odborníků a v případě potřeby jsou schopni přispět k okamžitému řešení problémů s právní či daňovou problematikou, případně zajistit zastupování advokátem či daňovým poradcem.

Našim klientům poskytujeme stálý auditní tým složený z odborníků s mnohaletými zkušenostmi v oboru.

Jsme si vědomi, jaká odborná úroveň je zapotřebí při ověřování účetní závěrky i při permanentním auditu v průběhu roku. Jsme přesvědčeni, že naši nabídku jsme schopni splnit v té kvalitě, která od nás samozřejmě bude očekávána. Právním základem případné naší spolupráce by byla smlouva, která jasně vymezí zejména předmět našeho plnění, cenu plnění, jakož i rozsah naší odpovědnosti. Při dlouhodobé spolupráci poskytujeme slevy z ceny.

webmaster: Tomáš Svatek ©2009 pro AUDIT Ortman s.r.o.
Datum poslední aktualizace: 11.11.2014