czech english

AUDIT Ortman s.r.o.

Vítejte na stánkách firmy AUDIT Ortman s.r.o. Jedná se o českou poradenskou společnost, která se zabývá nejen auditem, ale i širokou nabídkou dalších služeb ve finančním oboru .

Společnost AUDIT-Ortman s.r.o., specializovaná na poskytování standardních i mezinárodních auditorských služeb vznikla dne 2.2.1994. Společníkem je auditor ČR ev. č. 1106 ing. Pavel Ortman, od r. 1988 jmenovaný soudní znalec z oboru účetní evidence, odhadce majetku s dlouholetou praxí a od roku 2012 jmenovaný znalec se specializací přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúzí).

Společnost AUDIT Ortman s.r.o., U Tří lvů č. 8, PSČ 370 01, České Budějovice, IČ 60825880, je zapsána v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3760


Proč právě MY

Výhodou služeb, které poskytuje AUDIT Ortman s.r.o., je jejich komplexnost, průběžnost a maximální prospěšnost pro klienta. Auditorskou činnost nechápeme pouze jako ověření účetní závěrky auditorem po skončení kalendářního roku, ale jako:

  • stálý kontakt s klientem v průběhu roku a dlouhodobě budovaný vztah mezi klientem a auditorskou firmou, jehož základním znakem je vzájemná korektnost, důvěra a ochrana ekonomických zájmů vlastníků
  • soustavnou péči o to, aby vedení jeho účetnictví bylo metodicky správné a v souladu s platnými předpisy
  • zajištění vyřešení aktuálních problémů do dvou dnů
  • rozvoj systému vnitřní kontroly při odhalování možnosti vzniku potencionálních chyb při oběhu a zpracování účetních dokladů, při obchodní činnosti, při správě a ochraně majetku.

Při provádění standardního a mezinárodního auditu vychází společnost z vnitřních předpisů Komory auditorů České republiky, z národních i mezinárodních auditorských standardů.

webmaster: Tomáš Svatek ©2009 pro AUDIT Ortman s.r.o.
Datum poslední aktualizace: 11.11.2014